Kedy sme tu

RCKlbko je otvorené v pondelok až štvrtok od 9:00 do 11:30. (Počas školských prázdnin je Klbko zatvorené)

icoTýždenný program icoZažili sme ADLO Bezpečnostné dvere Karlova Ves Bývajme bezpečne únia materských centier

Naše projekty

foto

 

 Prehľad našich najvýznamnejších projektov a aktivít podľa rokov:

  • Rok 2015: V tomto roku v mesiaci apríl-máj sme realizovali "Mesiac zdravia v Klbku, dodá radosť vskutku", ktorý podporila Nadácia ČSOB. Grant pre optimistov sme využili na vysadenie živého plotu okolo nášho nového-starého ihriska, pričom na obnove ihriska spolupracovali aj dobrovoľníci z firmy Marks&Spencer. Zorganizovali sme Naše Mesto, vďaka ktorému sme zrevitalizovali, upratali a doslova vyleštili naše priestory pomocou firemných dobrovoľníkov. Veľmi nás potešila i podpora Magistrátu, vďaka ktorému budeme môcť pripraviť vianočné dielničky pre všetky vekové kategórie. A v neposlednom rade neutíchajúca podpora Miestneho úradu Karlova Ves nám umožňuje pripraviť pre deti kvalitný program ako i rôzne jednodňové väčšie akcie. Okrem toho nám vymenili i poškodené latovanie pri vchode do Klbka. Aktuálne stále vylepšujeme vnútorné priestory- opravujeme kuchyňu a pripravujeme montessori herňu z daru Procter & Gamble. Ďakujeme!
  • Rok 2014:   Tento rok sme sa zamerali i na obnovu sanitárneho zariadenia. Za podpory Miestneho úradu Karlova Ves a našim dvom percentám sme obnovili kúpeľňu, WC a chodbu. Projekty na podporu pravidelných a priležitostných akcií sme realizovali vďaka Miestnemu úradu Karlova Ves a Magistrátu hlavného mesta Bratislava a mohli sme tak pokračovať v našej každodennej činnosti aj realizovať veľké akcie ako MDD, Deň otcov, Na poníkoch za prázdninami, Klbko-koncert, Burzu, Lampiónový sprievod a Vianočný jarmok. Projekt rehabilitácie detí s postihnutím podporili Slovenské elektrárne, a.s. Tradične sme sa zapojili do akcie Naše mesto, kde dobrovoľníci z rád zamestnatncov okrášlili vchod do nášho centra a pomohli nám s upratovaním. V tomto roku sme získali i grant ČSOB nadácie na "Mesiac zdravia v Klbku, dodá radosť vskutku", ktorý realizujeme v nasledujúcom roku.
  • Rok 2012: Tešíme sa, že môžme zakúpiť rehabilitačné a kompenzačné pomôcky pre deti s viacnásobným postihnutím a sprostredkovať im špeciálne terapie /arteterapia, muzikoterapia, snoezelen terapia/.Tento projekt bol podporený Slovenskými elektrárňami, a.s. Zapojení sme do projektu "Hlavy pomáhajú", v ktorom pokračujeme aj v roku 2012 a v spolupráci s Nadáciou Pontis realizujeme vzdelávacie a jazykové kurzy pre rodičov. V spolupráci s firemnými dobrovoľníkmi realizujeme a budeme realizovať počas roka 2012 rôzne workshopy a kurzy pre rodičov na rodičovskej dovolenke. Zapojili sme sa do akcie Naše mesto 2012 a spolu s firemnými dobrovoľníkmi sme skrášlili ďalšiu herňu. Vďaka podpore Magistrátu hl.mesta SR Bratislavy a Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves sme úspešne zrealizovali oslavu Dňa matiek, Dňa otcov, Týždeň zdravia v Klbku, Oslavu MDD spojenú s 10.narodeninami Klbka a septembrový Koncert pre rodinu.
  • Rok 2011: Rodinné centrum Klbko sa zapojilo do najväčšieho dobrovoľníckeho podujatia na Slovensku "Naše mesto 2011", v rámci ktorého prišli do Klbka 30 dobrovoľníci a spoločne sme skrášľovali interiér nášho centra. Vďaka Nadácii Pontis a Nadácii Tatrabanky úspešne pokračujú vzdelávacie a jazykové kurzy pre rodičov na rodičovskej dovolenke a vďaka finančnej dotácii z Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy a Bratislavského  samosprávneho kraja sme zrealizovali letný rodinný tábor a pripravujeme ďalšie aktivity a podujatia pre rodiny. Nadačný fond Slovak Telekom podporil projekt "Hráme sa bez bariér", v rámci ktorého realizujeme projekt integrácie detí s postihnutím.  
  • Rok 2010 - 2011: slávnostné otvorenie "rodinného " centra, tematické týždne "Týždeň zdravia v Klbku", "Týždeň klbka v Klbku", vzdelávacie kurzy pre rodičov - jednoduché a podvojné účtovníctvo, kurz personálnych a komunikačných zručností, kurzy anglického jazyka /projekty podporené Nadáciou Pontis a Nadáciou Tatrabanky/, poníky v Klbku, orientačný rodinný beh v Líščom údolí, oslavy - MDD, Deň matiek, Deň otcov, karneval, Mikuláš, jarmoky, burzy, tvorivé dielne pre deti aj rodičov, obnova a rekonštrukcia interiéru rodinného centra.
  • Rok 2008 - 2009: projekt spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu - Bezproblémový návrat na trh práce po materskej dovolenke /počítačové školenia, školenia rozvoja kľúčových kompetencií, tréning prevencie syndrómu vyhorenia../, relaxačný víkend pre matky, burzy, jarmoky, oslavy, koncerty a divadielka pre deti, rekonštrukcia interiéru - výmena okien - projekt podporený Úradom vlády SR.
  • Rok 2006 - 2007: karneval, divadielka, rodinné brigády na ihrisku pri Klbku a v Klbku, oslavy Dňa detí, matiek a otcov, blšák, šarkaniáda, lampiónový sprievod, nočná hra v Líščom údolí, tréningy pre rodičov, besedy s odborníkmi, burzy hračiek a oblečenia pre deti, míľa pre mamu, rodinné opekačky, popoludnie neziskoviek v Karlovej Vsi, klbkovský rodinný tábor, Klbko v ZOO. 
  • Rok 2004 - 2005: zvieratkovo - popoludnia so zvieratkami /ekovýchova/, divadielka, kúzelník, burza hračiek, "Mamaratón", oslavy Dňa matiek a otcov, vianočné tvorivé dielne a vianočný bazár, projekt EQUAL podporený zo zdrojov Európskej únie : Svet vnímame rôzne a preto spolu dokážeme viac – materské centrá pri presadzovaní princípu rovnosti príležitostí na trhu práce (2005 - 2007), rodinné brigády, lampiónový sprievod "Rozsvieťme si Karlovku", komunikačné tréningy pre rodičov, kurzy účtovníctva, karloveský mamaratón, burzy oblečenia...
  • Rok 2002 - 2003:  zakladajúca členská schôdza OZ MC Klbko,  slávnostné otvorenie materského centra, letný rodinný tábor, hudobné škôlky, divadielko, vianočný bazár, burza hračiek, burza detského šatstva, jarná brigáda, oslava Dňa matiek, 1.narodeniny Klbka, kurz práce s počítačmi, tvorivé dielne - výroba sviečok, koncert pre deti, oslava s Mikulášom..