Kedy sme tu

RCKlbko je otvorené v pondelok až štvrtok od 9:00 do 11:30. Poobedňajšie voľné herne budú otvorené až od októbra. (Počas školských prázdnin je Klbko zatvorené)

icoTýždenný program icoZažili sme ADLO Bezpečnostné dvere Karlova Ves Bývajme bezpečne únia materských centier

Naše aktivity

foto foto

Našim návštevníkom ponúkame:

  • Deťom ponúkame bezpečné a útulné herne a denne pre ne pripravujeme rôznorodý program, napr. výtvarné dielne, rytmické cvičenia, prvé krôčiky s hudbou, jazykové kurzy a pod. Keď je pekné počasie, môžu využiť ihrisko, ktoré sme si s podporou Mestskej časti Karlova Ves svojpomocne upravili. Naše dvere sú otvorené aj pre deti rôzneho postihnutia, napr. zrakového, sluchového či pre detičky s Downovým a Angelmanovým syndrómom.
  • Mamičky sa môžu v našom centre vzdelávať a rozširovať svoje rodičovské, osobnostné a pracovné skúsenosti. Pripravujeme preto rôzne odborné prednášky z oblasti psychológie, medicíny, ekonómie ai. Okrem toho pre mamičky organizujeme rôzne jazykové kurzy, cvičenia (napr. bodyforming, cvičenia na fit lopte a pod.) alebo tvorivé dielne.
  • Pre rodiny s deťmi organizujeme príležitostné víkendové, či prázdninové podujatia, ktoré sú orientované na deti predškôlkárskeho, škôlkárskeho i školského veku s cieľom podporiť zdravý vývin dieťaťa a utužiť vzťahy v rodine i medzi rodinami.
  • V neposlednom rade organizujeme, realizujeme a podporujeme aktivity zamerané na sociálne ohrozené a znevýhodnené skupiny ľudí a jednotlivcov, najmä matky na rodičovskej dovolenke a slobodné matky, nezamestnané matky a otcov, rodiny v náročných životných situáciách a rodiny so zdravotne postihnutým členom. V tomto duchu preto podporujeme koncept recyklácie a  pravidelne organizujeme burzy šatstva, kníh a hračiek a rôzne zbierky pre sociálne a finančne znevýhodnené rodiny.