Kedy sme tu

RCKlbko je otvorené v pondelok až štvrtok od 9:00 do 11:30. (Počas školských prázdnin je Klbko zatvorené)

icoTýždenný program icoZažili sme ADLO Bezpečnostné dvere Karlova Ves Bývajme bezpečne únia materských centier

Naše aktivity

foto foto

Našim návštevníkom ponúkame:

  • Deťom ponúkame bezpečné a útulné herne a denne pre ne pripravujeme rôznorodý program, napr. výtvarné dielne, rytmické cvičenia, prvé krôčiky s hudbou, jazykové kurzy a pod. Keď je pekné počasie, môžu využiť ihrisko, ktoré sme si s podporou Mestskej časti Karlova Ves svojpomocne upravili. Naše dvere sú otvorené aj pre deti rôzneho postihnutia, napr. zrakového, sluchového či pre detičky s Downovým a Angelmanovým syndrómom.
  • Mamičky sa môžu v našom centre vzdelávať a rozširovať svoje rodičovské, osobnostné a pracovné skúsenosti. Pripravujeme preto rôzne odborné prednášky z oblasti psychológie, medicíny, ekonómie ai. Okrem toho pre mamičky organizujeme rôzne jazykové kurzy, cvičenia (napr. bodyforming, cvičenia na fit lopte a pod.) alebo tvorivé dielne.
  • Pre rodiny s deťmi organizujeme príležitostné víkendové, či prázdninové podujatia, ktoré sú orientované na deti predškôlkárskeho, škôlkárskeho i školského veku s cieľom podporiť zdravý vývin dieťaťa a utužiť vzťahy v rodine i medzi rodinami.
  • V neposlednom rade organizujeme, realizujeme a podporujeme aktivity zamerané na sociálne ohrozené a znevýhodnené skupiny ľudí a jednotlivcov, najmä matky na rodičovskej dovolenke a slobodné matky, nezamestnané matky a otcov, rodiny v náročných životných situáciách a rodiny so zdravotne postihnutým členom. V tomto duchu preto podporujeme koncept recyklácie a  pravidelne organizujeme burzy šatstva, kníh a hračiek a rôzne zbierky pre sociálne a finančne znevýhodnené rodiny.