Vítame Vás

Rodinné centrum Klbko je občianske združenie, ktoré funguje už od roku 2002. Pracuje len na dobrovoľníckom princípe, princípe vzájomnej pomoci a zdieľania, pričom mamičky (aktívne členky, sympatizantky a dobrovoľníčky) a oteckovia (dobrovoľníci) sa starajú o celú prevádzku centra, o pravidelný program a akcie centra bez nároku na odmenu.

O nás

Klbko funguje vďaka aktivite približne 20 dobrovoľníčiek a vyše 100 sympatizantov, ktorí nás stále podporujú a pomáhajú nám. Otvorené máme okolo 190 dní v roku a navštívi nás vyše 2500 návštevníkov, z toho 1500 detí. Naše dobrovoľníčky tak odpracujú vyše 1000 hodín ročne len na pravidelnom programe. Organizujeme okolo 40 rôznych akcií mimo pravidelného programu a neustále podávame žiadosti na dotácie a granty. Naše aktivity financujeme len z dobrovoľného vstupného, členského príspevku, darov, grantov a dotácií. Medzi našich hlavných a neutíchajúcich podporovateľov patrí Miestny úrad Karlova Ves, Minoriti z Kostola sv. Františka a Magistrát hlavného mesta Bratislava.

Program

Pravidelný program:


Info: * je potrebné sa prihlásiť , ** program raz za mesiac

PONDELOK

9:00 – 11:30 Voľné herne

 

09:00 – 09:45 Folklórik*

10:00 – 10:45  Folklórik*

11:00 – 11:45  Folklórik*

UTOROK

17:10 – 18:10   Montessori herne 3-6r*

STREDA

9:00 – 11:30 Voľné herne

 

10:00 – 12:00 Podporná skupina dojčenia(1x za mesiac)

 

ŠTVRTOK

PIATOK

VOĽNÉ HERNE:

sú otvorené vždy doobeda v PONDELOK a v STREDU od 9:00 do 11:30.

***poobedné voľné herne otvárame znova v októbri.

 

Dobrovoľné vstupné: 2,-EUR

Počas školských prázdnin je Klbko zatvorené.

* Na označené aktivity je potrebné sa prihlásiť.

Ponúkame

Ponúkame Vám nasledujúce služby
Bezpečné a útulné herne

Bezpečné a útulné herne

Deťom ponúkame bezpečné a útulné herne. Denne pre ne pripravujeme rôznorodý program, napr. výtvarné dielne, rytmické cvičenia, prvé krôčiky s hudbou, jazykové kurzy, montessori herničky a pod. V prípade pekného počasia máme k dispozícii aj ihrisko, ktoré sme si s podporou Mestskej časti Karlova Ves svojpomocne upravili.
Mamičky sa môžu vzdelávať

Mamičky sa môžu vzdelávať

Mamičky sa môžu v našom centre vzdelávať a rozširovať svoje rodičovské, osobnostné a pracovné skúsenosti. Pripravujeme preto rôzne odborné prednášky z oblasti rodičovstva, psychológie, medicíny, ekonómie a i. Okrem toho pre mamičky organizujeme rôzne jazykové kurzy, cvičenia (napr. bodyforming, Zumba) alebo tvorivé dielne.
Víkendové a prázdninové akcie

Víkendové a prázdninové akcie

Pre rodiny s deťmi organizujeme príležitostné víkendové, či prázdninové podujatia, ktoré sú orientované na deti do troch rokov či predškolákov  i školákov s cieľom podporiť zdravý vývin dieťaťa a utužiť vzťahy v rodine i medzi rodinami
Pomáhame rodine

Pomáhame rodine

V neposlednom rade organizujeme, realizujeme a podporujeme aktivity zamerané na sociálne ohrozené a znevýhodnené skupiny ľudí a jednotlivcov, najmä matky na rodičovskej dovolenke a slobodné matky, nezamestnané matky a otcov, rodiny v náročných životných situáciách a rodiny so zdravotne postihnutým členom. V tomto duchu preto podporujeme koncept recyklácie a  pravidelne organizujeme burzy šatstva, kníh a hračiek a rôzne zbierky pre sociálne a finančne znevýhodnené rodiny.

Kontakt

Priestory, korešpondenčná a fakturačná adresa
Rodinné centrum Klbko
Lackova 4
841 04 Bratislava
Fakturačné údaje
IČO: 31816193
DIČ: 2021715795
Bankové spojenie:
Prima banka, a.s., 
IBAN: SK30 5600 0000 0086 0448 3003

Informácie
web: www.klbko.sk 
e-mail: klbko.centrum@gmail.com
štatutárny zástupca: Katarína Bugyiová,tel: 0948 148 379

Facebook skupina: https://www.facebook.com/groups/344319887535/

mapa TU