Montessori herničky – pre deti od 1 do 3 rokov

Vhodné pre deti 1 – 3 roky

Prihlásiť sa na môžete tu: https://forms.gle/CDpw2qZmATYDUSMGA

Vstup formou permanentky. Možnosť aj vyskúšať si herničky ako jednorazový vstup.

UTOROK a ŠTVRTOK

 09:15 – 10:00

 10:15 – 11:00

Kontakt na lektorku kurzu: viera.hrizova@gmail.com

Leták na aktuálny kurz

Montessori pre predškolákov a školákov

Kurz je pre deti v predškolskom veku, pre deti s odloženou školskou dochádzkou a pre žiakov 1. a 2. ročníka ZŠ. Je zameraný na rozvoj grafomotorických zručností, jemnej motoriky, pozornosti, pamäte, jazykových, matematických a všeobecných vedomostí, ktoré deti potrebujú mať osvojené pri nástupe do školy a naďalej ich rozvíjať aj počas školského veku. Kurz prebieha v rámci montessori princípov.

pondelok 17.00-18.00

Cena kurzu: 10€

Prihlasovanie a kontakt na lektorku kurzu: kollarova.myska@gmail.com

Kapacita: max 6 detí