Predškoláci v Klbku

Milí rodičia,

rada by som Vám predstavila  kurz s názvom “Predškoláci v Klbku”.

Kurz je  určený pre deti v predškolskom veku a pre deti s odloženou školskou dochádzkou vo veku 5-6 rokov. Je zameraný na rozvoj grafomotorických zručností, jemnej motoriky, pozornosti, pamäte, základných jazykových a matematických vedomostí, ktoré deti potrebujú mať osvojené pri nástupe do školy.

Lekcie budú prebiehať hravou a zážitkovou formou s využitím prvkov montessori pedagogiky. Chýbať nebude ani kreatívna činnosť ku koncu hodiny na aktuálnu tému. Počas lekcie sa rozličné aktivity striedajú a deti pracujú spoločne skupinovo i jednotlivo (vlastný výber hier).

Kurz bude prebiehať v Rodinnom centre Klbko každý pondelok o 16.30h 

Kapacita kurzu je obmedzená na max.6 detí.

Jedna lekcia trvá 45 minút ako vyučovacia hodina.

Kým budem pracovať s deťmi, rodičia si zatiaľ môžu dopriať oddych vonku, v prípade nepriaznivého počasia vo vedľajšej herničke.

Vstup na kurz je cez terasu Klbka.

Prihlásiť sa môžete tu: https://forms.gle/7d7CyNhBLrB1Wsvt9

V prípade otázok kontaktujte priamo lektorku kurzu Vieru Hrizovú na viera.hrizova@gmail.com / 0903 353 720.

Tešíme sa na Vás!

Leták na aktuálny kurz