kurz: Máte doma predškoláka ?

vhodné pre deti od 4,5 roka

Prihlasovanie na otvorenú hodinu v priebehu TOD TU: https://forms.gle/Gj6KNCgq2Aid3z4y9

Prihlasovanie na celý kurz na: kollarova.myska@gmail.com

____________________________________________________________________________

Milí rodičia,

rada by som Vám predstavila nový kurz s názvom “Máme doma predškoláka”. Kurz je pre deti v predškolskom veku a pre deti s odloženou školskou dochádzkou vo veku 5-6 rokov. Je zameraný na rozvoj grafomotorických zručností, jemnej motoriky, pozornosti, pamäte, základných jazykových a matematických vedomostí, ktoré deti potrebujú mať osvojené pri nástupe do školy.
Kurz bude prebiehať v Rodinnom centre Klbko každý pondelok o 17.00 (v prípade väčšieho záujmu budú 2 kurzy a čas upravíme) po dobu 10 týždňov.  Pre tých, ktorí by počas kurzu ochoreli alebo chýbali z iných dôvodov, bude ešte náhradná lekcia.
Príspevok za kurz činí 6€/dieťa. Kapacita kurzu je obmedzená na max.6 detí.
Jedna lekcia bude trvať 45 minút ako vyučovacia hodina. Počas lekcie sa rozličné aktivity budú striedať a deti budú pracovať spoločne skupinovo i jednotlivo (vlastný výber hier). Kým budem pracovať s deťmi, rodičia si zatiaľ môžu dopriať oddych vo vedľajšej herničke.
V prípade záujmu o celý kurz je potrebné napísať mi na mailovú adresu: kollarova.myska@gmail.com
Ukážková lekcia:
Ak sa neviete rozhodnúť teraz, pozývam Vás na bezplatnú ukážkovú lekciu pondelok 7.9.2019 o 16.30 (v prípade väčšieho záujmu poskytnem ešte ďalšiu lekciu) počas týždňa otvorených dverí v Klbku. Ukážková lekcia bude skrátená na 35 minút. V prípade záujmu o UL sa treba prihlásiť na kollarova.myska@gmail.com
Teším sa na Vás! 😀
Miška

Leták na aktuálny kurz